Följande villkor gäller alla leveranser av varor och tjänster som genomförs genom vår nätbutik ol-shop.at.
Avvikelser från dessa villkor kräver skriftlig bekräftelse.

Beställning

Kunden är ansvarig att beställningen är korrekt. Efter genomförd beställning får kunden en automatiskt bekräftelse till sin e-postadress.
Orderbekräftelsen genereras automatiskt utan manuell översyn, därför förbehåller vi oss rätten att korrigera eventuella felaktigheter i efterhand. Kunden meddelas via e-post när statusen ändras.

Priser

  • För kunder inom EU beräknas moms efter kundens leveransadress (t.ex. 25% svensk moms).
  • För kunder utanför EU (bl.a. Norge) debiteras nettopriser, dvs. 0% moms. Lokala tullavgifter tillkommer enligt lokala bestämmelser. Priserna uppdateras vid kassan - efter leveransadressen har angivits. 

Frakt och leveransvillkor

Vi skickar med Posten, UPS och DPD. 
Efter att vi skickat varorna får kunden en leveransbekräftelse via e-post.
Det är vår målsättning att varorna skickas inom 2-3 arbetsdagar efter vi mottagit beställningen.
Eftersom vi har ett brett utbud kan vi inte försäkra att vi till varje tidpunkt har alla produkter i lager. Det kan resultera i längre leveranstider. Vi informerar kunden när produkten beräknas i lager. Kunden har möjlighet att avbeställa.

Click & collect

Hämtning av beställda varor är möjlig i Wien eller vid tävlingsförsäljning. Detta sker efter överenskommelse.

Betalning

Kortbetalning

Du kan betala med Visa, Mastercard och American Express kreditkort via Stripe.

Banköverföring

Om du väljer banköverföring som betalsätt, vänligen betala till följande konto:
IBAN: AT66 6000 0000 0241 7464, BIC/SWIFT: BAWAATWW, Mottagarens namn: OL-Shop, Mottagarens land: Österrike - AT
Betalningar inom EU är kostnadsfria vid användning av IBAN och BIC/SWIFT.

Betalningspåminnelse

Om faktureringsbeloppet inte har överförts till vårt bankkonto inom 30 dagar efter fakturadatum skickar vi en betalningspåminnelse till kunden. Vi har rätt att debitera påminnelseavgift. Om kunden inte betalar fakturan efter påminnelsen, kommer ärendet skickas till en inkassobyrå. Kostnaderna betalas av kunden.

Ångerrätt

EU-kunder har rätt att frånträda detta avtal utan att ange något skäl inom 14 dagar. Ångerfristen löper ut 14 dagar efter dag då du eller någon tredje part, dock ej transportföretaget, som du anger, tar varan i fysisk besittning.

Vill du utöva ångerrätten ska du skicka ett klart och tydligt meddelande om ditt beslut att frånträda avtalet (t.ex. ett brev avsänt per post, fax eller e-post) till oss (Erich Simkovics, Lange Gasse 25, 1080 Wien, Österrike, office@ol-shop.at. Du kan använda den bifogade mallen, men du måste inte använda den.

För att du ska hinna utöva din ångerrätt i tid räcker det med att du sänder in ditt meddelande om att du tänker utöva ångerrätten innan ångerfristen gått ut.

Verkan av utövad ångerrätt
Om du frånträder detta avtal kommer vi att betala tillbaka alla betalningar vi fått från dig, bland dem också leveranskostnader (men då räknas inte extra leveranskostnader till följd av att du valt något annat leveranssätt än den billigaste standardleverans vi erbjuder). Återbetalningen kommer att ske utan onödigt dröjsmål och i vilket fall som helst senast 14 dagar från och med den dag då vi underrättades om ditt beslut att frånträda avtalet. Vi kommer att använda samma betalningsmedel för återbetalningen som du själv har använt för den inledande affärshändelsen, om du inte uttryckligen kommit överens med oss om något annat. I vilket fall som helst kommer återbetalningen inte att kosta dig något. Vi får vänta med återbetalningen tills vi fått tillbaka varan från dig eller tills du sänt in ett bevis på att du återsänt varan, beroende på vilket som inträffar först.

Du ska återsända varan till oss eller överlämna den till:
Erich Simkovics
Dr. Heinrich Maier Strasse 46/5/5
1180 Wien
Österrike
utan onödigt dröjsmål och i vart fall senast 14 dagar efter den dag då du meddelat oss om ditt beslut att frånträda avtalet. Ångerfristen ska anses ha iakttagits om du skickar tillbaka varorna innan denna fjortondagarsperiod löpt ut.

Du kommer att få betala de direkta kostnaderna för återsändandet av varan.

Du är ansvarig endast för varornas minskade värde till följd av annan hantering än vad som är nödvändigt för att fastställa varornas art, egenskaper och funktion.

Ångerrätten gäller inte för affärer mellan företag eller varor som tillverkats på beställning eller ljud- eller videoinspelningar, samt programvara där den förseglade förpackningen har öppnats.

Reklamationsrätt

Kunder har en reklamationsrätt för en period på två år på alla köpta produkter fr o m fakturadatum. Garantin upphör att gälla när kunden förändrar produkten eller produkten har förstörts av användning.
Kontrollera produkten genast efter mottagandet för fel. Fraktkostnader är undantagna från garantin och debiteras kunden.
Hantering av reklamationer kommer att ta minst en vecka utöver genomförandetid och eventuella transporter till tillverkaren och returnering.
Kompasser: Vi accepterar inga reklamationer för kompasser med omvänd polaritet (syd<->norr), eftersom kompasser lätt kan ändra sin polaritet vid lagring i en bil eller i närheten av högtalare. Kontrollera omedelbart efter leverans att kompassen pekar norrut. Senare reklamationer accepteras inte.

Reklamationer

Kontakta oss via e-post (office@ol-shop.at) eller telefon innan du skickar tillbaka varan. För kunder inom EU erbjuder vi returer via UPS till en kostnad av 15 Euro (litet paket). Du får ett UPS Return Label att skriva ut och lämna in hos närmaste UPS Access Point.

Ansvarsbegränsning

Rätt till ersättning för försening, omöjlighet av leverans, brytande av avtalsenliga och lagenliga skyldigheter, mm. uteslutas om skadan inte har orsakats av grov vårdslöshet eller avsiktlig försummelse från vår sida. Vårt rättsliga ansvar är begränsat till beloppet på kontraktet (fakturan).

Juridisk ort

Juridisk ort är Wien. Österrikisk rätt gäller.

Kontakt

Erich Simkovics
Lange Gasse 25
1080 Wien
Österrike
Telefon: +43 6643355592
E-post: office@ol-shop.at
Momsregistreringsnummer: ATU12415304

Produkt sparad som favorit